به سایت آموزشی و خدماتی برنامه کار بردی اکسل خوش آمدید
Loading...

FORMAT CELL

FORMAT CELL

اختصاص خصوصیت به یک سلول راه های متفاوتی دارد و دانستن آنها توانائی و سرعت کاربر افزایش می یابد

تنظیم خصوصیات یک یا مجموعه ای از سلول ها FORMAT CELL گزینه های بسیاری دارد مانند فرمت ساده و اعداد خط کشی پاک کردن خطوط اطراف استفاده از برس انتقال خصوصیات و استفاده از برس برای پاک کردن فرمت و استفاده از یک سلول برای نوشتن متن طولانی انتخاب انواع تیپ اندازه خطکشیدن زیر نوشته رنگ فونت فونت نرمال و مشاهده قبل از استفاده همجنین رنگی کردن زمینه و انتخاب الگوی زمینه نوغ الگو از نمونه های مختلف ورنگ کردن با رنگ های مورد نظر شما و استفاده از نمونه های از قبل تعین شده همچنین تراز کردن افقی عمودی و با زاویه وسط بالا و پائین سلول راست به چپ و بلعکس قفل کردن و مخفی کردن
نظرات

    ارسال نظر