به سایت آموزشی و خدماتی برنامه کار بردی اکسل خوش آمدید
Loading...

با نگارشهای نرم افزار کاربردی اکسل آشنا شوید

بازدید: 633

در این سایت به نگارشهای قدیمی اشاره نمی شود و فقط به معرفی 2010 و 2013 و 2016 می پردازیم . برای سطح پایه و میانی نگارش 2010 کفایت دارد ولی برای دوره پیشرفته حداقل 2013 نیاز است.

هدف این سایت ترویج دورکاری و استفاده بهینه از زمان - کاهش هزینه ها - ارتقاء کیفیت - افزایش سرعت انجام کار - کاهش مصرف انرژی - استفاده از نیروی انسانی در بخش خصوصی و ..........  این توانائی وجود دارد که از طریق ایمیل و با استفاده از اوقات غیر قابل استفاده بتوان استفاده کرد بخصوص برای محققین اساتید محصلین دانشجویان پیمانکاران کارخانه دار ها شرکت ها و بسیاری از کاربران دیگر میتوانند با هزینه مناسب از این شیوه استفاده کنند . همکاری را می توان موردی - دوره ای و یا مدت دار تقضا نمود . در مطالب زیر به معرفی درس ها و خدمات که قصد ارائه آن را داریم می پرداریم مطالب مهم که توانائی کاربران را افزایش می دهد و خدماتی که قابل ارائه است توضیح داده میشود .در این سایت خدمات و آموزش فقط از طریق پست الکترونیکی ارائه میشود و آدرس ما khaeiz@yahoo.com   چناچه برای فعالیت ها و پروژه های خود نیاز به مشورت دارید با ما ارتباط برقرار کنید و ارائه مشاوره ریگان است