به سایت آموزشی و خدماتی برنامه کار بردی اکسل خوش آمدید
Loading...

***** << توصیه ها و نکاتی که بهتر است مورد توجه کار بران قرارگیرد >> ****

رقابت در ارائه خدمات و تولیدات و محصولات هر مجموعه امری بدیهق اجتناب نا پذیر است و موفقیت در رقابت برسه پایه استوار است .  1 - کیفیت  2 - قیمت   3 - پشتیبانی .....  این سه پایه وابستگی مسلم دارد به قیمت تمام شده فعالیت های مجموعه . در نتیجه کم کردن هزینه ها و بالا بردن کیفیت ها و پشتیبانی قابل اعتماد تنها گزینه مقابل می باشد . برای کم کردن هزینه ها و تخصصی تر کردن فعالیت ها مناسب ترین راه استفاده از فضای مجازی و دورکاری است . وهدف ما از ایجاد این سایت تلاش برای ارتقاء خدمات و تولیدات داخلی است . که قابل رقابت در سطح جهانی داشته باشد . برنامه ما ارائه خدمات و انتقال تجربه و دانش است از طریق ارائه خدمات مشاوره ای - خدمات قراردادی -خدمات پیمانکاری و خدمات آموزشی امکان تحقق دارد.

نظرات